Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,461-43,480 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 10 Ohms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049868
Mã NSX: SR1206FR-7W10RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048873
Mã NSX: RC1206JR-0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049869
Mã NSX: SR1206FR-7W15RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048874
Mã NSX: RC1206JR-07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049870
Mã NSX: SR1206FR-7W16RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048875
Mã NSX: RC1206JR-0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049871
Mã NSX: SR1206FR-7W1K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048876
Mã NSX: RC1206JR-075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049872
Mã NSX: SR1206FR-7W1RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048877
Mã NSX: RC1206JR-076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049873
Mã NSX: SR1206FR-7W20RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048878
Mã NSX: RC1206JR-072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049874
Mã NSX: SR1206FR-7W22R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048879
Mã NSX: RC1206JR-074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049875
Mã NSX: SR1206FR-7W22RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048880
Mã NSX: RC1206JR-0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049876
Mã NSX: SR1206FR-7W270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048881
Mã NSX: RC1206JR-0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049877
Mã NSX: SR1206FR-7W27KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048882
Mã NSX: RC1206JR-0722KL

Số lượng / Giá