Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,481-43,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 27 Ohms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049878
Mã NSX: SR1206FR-7W27RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048883
Mã NSX: RC1206JR-07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049879
Mã NSX: SR1206FR-7W2K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048884
Mã NSX: RC1206JR-076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049880
Mã NSX: SR1206FR-7W330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048885
Mã NSX: RC1206JR-07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049881
Mã NSX: SR1206FR-7W33RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048886
Mã NSX: RC1206JR-07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049882
Mã NSX: SR1206FR-7W3K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048887
Mã NSX: RC1206JR-07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049883
Mã NSX: SR1206FR-7W3R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048888
Mã NSX: RC1206JR-0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049884
Mã NSX: SR1206FR-7W3RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048889
Mã NSX: RC1206JR-0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049885
Mã NSX: SR1206FR-7W47RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048890
Mã NSX: RC1206JR-0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049886
Mã NSX: SR1206FR-7W4K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048891
Mã NSX: RC1206JR-072M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049887
Mã NSX: SR1206FR-7W4R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048892
Mã NSX: RC1206JR-07300KL

Số lượng / Giá