Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,341-4,360 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 43 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006152
Mã NSX: RT0402FRD0743RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 442 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006153
Mã NSX: RT0402FRD07442RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 44.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006154
Mã NSX: RT0402FRD0744K2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 44.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006155
Mã NSX: RT0402FRD0744R2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 453 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006156
Mã NSX: RT0402FRD07453RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 45.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006157
Mã NSX: RT0402FRD0745K3L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 45.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006158
Mã NSX: RT0402FRD0745R3L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 464 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006159
Mã NSX: RT0402FRD07464RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 46.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006160
Mã NSX: RT0402FRD0746K4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 46.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006161
Mã NSX: RT0402FRD0746R4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 470 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006162
Mã NSX: RT0402FRD07470RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 475 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006163
Mã NSX: RT0402FRD07475RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 47.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006164
Mã NSX: RT0402FRD0747K5L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 47.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006165
Mã NSX: RT0402FRD0747R5L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 47 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006166
Mã NSX: RT0402FRD0747RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 481 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006167
Mã NSX: RT0402FRD07481RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 48.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006168
Mã NSX: RT0402FRD0748R7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 499 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006169
Mã NSX: RT0402FRD07499RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 49.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006170
Mã NSX: RT0402FRD0749R9L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 4.12 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006171
Mã NSX: RT0402FRD074K12L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374