Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,801-43,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 464 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050038
Mã NSX: RT1206BRD07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049043
Mã NSX: RC1206FR-0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050039
Mã NSX: RT1206BRD07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049044
Mã NSX: RC1206FR-07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050040
Mã NSX: RT1206BRD076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049045
Mã NSX: RC1206FR-0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050041
Mã NSX: RT1206BRD072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049046
Mã NSX: RC1206FR-07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050042
Mã NSX: RT1206BRD071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049047
Mã NSX: RC1206FR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050043
Mã NSX: RT1206BRD0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049048
Mã NSX: RC1206FR-07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050044
Mã NSX: RT1206BRD077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049049
Mã NSX: RC1206FR-073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050045
Mã NSX: RT1206BRD0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049050
Mã NSX: RC1206FR-0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050046
Mã NSX: RT1206BRD07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049051
Mã NSX: RC1206FR-0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 1206 ±1% 0.75W, 3/4W
Mã Tranzi: TZ-00050047
Mã NSX: SR1206FR-7T100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049052
Mã NSX: RC1206FR-07121RL

Số lượng / Giá