Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,841-43,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 560 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050058
Mã NSX: RT1206BRE07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049063
Mã NSX: RC1206FR-073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050059
Mã NSX: RT1206BRE07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049064
Mã NSX: RC1206FR-0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050060
Mã NSX: RT1206BRE0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049065
Mã NSX: RC1206FR-072ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050061
Mã NSX: RT1206BRE079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049066
Mã NSX: RC1206FR-075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050062
Mã NSX: RT1206BRE07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049067
Mã NSX: RC1206FR-07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050063
Mã NSX: RL1206FR-7W0R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049068
Mã NSX: RC1206FR-0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050064
Mã NSX: RL1206FR-7W0R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049069
Mã NSX: RC1206FR-071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050065
Mã NSX: AT1206DRD0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049070
Mã NSX: RC1206FR-073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 1206 ±0.25% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050066
Mã NSX: RT1206CRB07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049071
Mã NSX: RC1206FR-0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050067
Mã NSX: RT1206FRE071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049072
Mã NSX: RC1206FR-076K19L

Số lượng / Giá