Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,861-43,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 107 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050068
Mã NSX: RC1206FR-07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049073
Mã NSX: RC1206FR-07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050069
Mã NSX: RC1206FR-07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049074
Mã NSX: RC1206FR-0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050070
Mã NSX: RC1206FR-0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049075
Mã NSX: RC1206FR-0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050071
Mã NSX: RC1206FR-07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049076
Mã NSX: RC1206FR-07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050072
Mã NSX: RC1206FR-0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049077
Mã NSX: RC1206FR-07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050073
Mã NSX: AC1206JR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049078
Mã NSX: RC1206FR-072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050074
Mã NSX: AC1206JR-07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049079
Mã NSX: RC1206FR-078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050075
Mã NSX: AC1206JR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049080
Mã NSX: RC1206FR-0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050076
Mã NSX: AC1206FR-07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049081
Mã NSX: RC1206FR-07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050077
Mã NSX: AC1206FR-075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049082
Mã NSX: RC1206FR-07130RL

Số lượng / Giá