Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,881-43,900 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 47.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050078
Mã NSX: AC1206FR-0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049083
Mã NSX: RC1206FR-0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050079
Mã NSX: AC1206FR-0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049084
Mã NSX: RC1206FR-07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050080
Mã NSX: RC1206FR-073R92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049085
Mã NSX: RC1206FR-071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050081
Mã NSX: RC1206JR-071M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049086
Mã NSX: RC1206FR-07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050082
Mã NSX: RC1206JR-073M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049087
Mã NSX: RC1206FR-07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050083
Mã NSX: RC1206JR-0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049088
Mã NSX: RC1206FR-074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050084
Mã NSX: RC1206FR-072M15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049089
Mã NSX: RC1206FR-0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050085
Mã NSX: RC1206FR-07357KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049090
Mã NSX: RC1206FR-071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050086
Mã NSX: AC1206FR-07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049091
Mã NSX: RC1206FR-07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050087
Mã NSX: AC1206FR-07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049092
Mã NSX: RC1206FR-0724KL

Số lượng / Giá