Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,901-43,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.33 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050088
Mã NSX: AC1206FR-071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049093
Mã NSX: RC1206FR-07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050089
Mã NSX: AC1206FR-0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049094
Mã NSX: RC1206FR-0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050090
Mã NSX: AC1206FR-07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049095
Mã NSX: RC1206FR-0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050091
Mã NSX: AC1206FR-07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049096
Mã NSX: RC1206FR-07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050092
Mã NSX: AC1206FR-07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049097
Mã NSX: RC1206FR-078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050093
Mã NSX: RC1206FR-071M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049098
Mã NSX: RC1206FR-07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050094
Mã NSX: RC1206FR-07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049099
Mã NSX: RC1206FR-075M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050095
Mã NSX: RC1206FR-07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049100
Mã NSX: RC1206FR-071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050096
Mã NSX: RC1206FR-075M62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049101
Mã NSX: RC1206FR-0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050097
Mã NSX: RC1206FR-07549KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049102
Mã NSX: RC1206FR-073M3L

Số lượng / Giá