Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,921-43,940 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 8.06 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050098
Mã NSX: RC1206FR-078M06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049103
Mã NSX: RC1206FR-07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050099
Mã NSX: RC1206FR-078M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049104
Mã NSX: RC1206FR-0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050100
Mã NSX: RC1206FR-07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049105
Mã NSX: RC1206FR-079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050101
Mã NSX: RC1206FR-0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049106
Mã NSX: RC1206FR-071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050102
Mã NSX: RC1206FR-0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049107
Mã NSX: RC1206FR-071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050103
Mã NSX: RC1206FR-07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049108
Mã NSX: RC1206FR-0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050104
Mã NSX: AC1206JR-07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049109
Mã NSX: RC1206FR-0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050105
Mã NSX: AC1206JR-0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049110
Mã NSX: RC1206FR-073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050106
Mã NSX: AC1206JR-0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049111
Mã NSX: RC1206FR-07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050107
Mã NSX: AC1206JR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049112
Mã NSX: RC1206FR-0780R6L

Số lượng / Giá