Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,941-43,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 240 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050108
Mã NSX: AC1206JR-07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049113
Mã NSX: RC1206FR-07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050109
Mã NSX: AC1206JR-0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049114
Mã NSX: RC1206FR-0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050110
Mã NSX: AC1206JR-07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049115
Mã NSX: RC1206FR-07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050111
Mã NSX: AC1206JR-0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049116
Mã NSX: RC1206FR-0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050112
Mã NSX: AC1206JR-0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049117
Mã NSX: RC1206FR-0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050113
Mã NSX: AC1206JR-07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049118
Mã NSX: RC1206FR-071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050114
Mã NSX: AC1206JR-07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049119
Mã NSX: RC1206FR-0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050115
Mã NSX: AC1206JR-07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049120
Mã NSX: RC1206FR-0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050116
Mã NSX: AC1206JR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049121
Mã NSX: RC1206FR-071M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050117
Mã NSX: AC1206JR-0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049122
Mã NSX: RC1206FR-07130KL

Số lượng / Giá