Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,381-4,400 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 54.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006192
Mã NSX: RT0402FRD0754R9L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 560 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006193
Mã NSX: RT0402FRD07560RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 562 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006194
Mã NSX: RT0402FRD07562RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 56 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006195
Mã NSX: RT0402FRD0756KL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 56.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006196
Mã NSX: RT0402FRD0756R2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 56 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006197
Mã NSX: RT0402FRD0756RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 576 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006198
Mã NSX: RT0402FRD07576RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 57.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006199
Mã NSX: RT0402FRD0757K6L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 57.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006200
Mã NSX: RT0402FRD0757R6L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 590 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006201
Mã NSX: RT0402FRD07590RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 59 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006202
Mã NSX: RT0402FRD0759KL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 59 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006203
Mã NSX: RT0402FRD0759RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 5.11 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006204
Mã NSX: RT0402FRD075K11L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 5.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006205
Mã NSX: RT0402FRD075K1L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 5.36 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006206
Mã NSX: RT0402FRD075K36L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 5.49 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006207
Mã NSX: RT0402FRD075K49L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 5.62 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006208
Mã NSX: RT0402FRD075K62L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 5.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006209
Mã NSX: RT0402FRD075K6L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 5.76 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006210
Mã NSX: RT0402FRD075K76L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 5.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006211
Mã NSX: RT0402FRD075K9L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374