Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,001-44,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 9.1 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050139
Mã NSX: RC1206JR-079M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050140
Mã NSX: RC1206FR-0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050141
Mã NSX: AC1206JR-07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050142
Mã NSX: AC1206JR-071M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050143
Mã NSX: AC1206JR-07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050144
Mã NSX: AC1206JR-07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050145
Mã NSX: AC1206JR-07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050146
Mã NSX: AC1206JR-0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050147
Mã NSX: AC1206FR-071M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050148
Mã NSX: RT1206FRE07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050149
Mã NSX: RT1206FRE07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051142
Mã NSX: RT1206FRE07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050150
Mã NSX: RT1206FRE07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051143
Mã NSX: RT1206FRE07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050151
Mã NSX: RT1206FRE07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051144
Mã NSX: RT1206FRE07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050152
Mã NSX: AC1206FR-0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051145
Mã NSX: RT1206FRE0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050153
Mã NSX: AC1206FR-0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051146
Mã NSX: RT1206FRE0721KL

Số lượng / Giá