Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,021-44,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 60.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050154
Mã NSX: AC1206FR-0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051147
Mã NSX: RT1206FRE0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050155
Mã NSX: AC1206FR-0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051148
Mã NSX: RT1206FRE0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050156
Mã NSX: AC1206FR-0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051149
Mã NSX: RT1206FRE07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050157
Mã NSX: AC1206FR-07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051150
Mã NSX: RT1206FRE07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050158
Mã NSX: AC1206FR-073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051151
Mã NSX: RT1206FRE07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050159
Mã NSX: AC1206FR-073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051152
Mã NSX: RT1206FRE07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050160
Mã NSX: AC1206FR-071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051153
Mã NSX: RT1206FRE07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050161
Mã NSX: AC1206FR-07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051154
Mã NSX: RT1206FRE0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050162
Mã NSX: AC1206FR-07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051155
Mã NSX: RT1206FRE0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050163
Mã NSX: AC1206FR-071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051156
Mã NSX: RT1206FRE0722KL

Số lượng / Giá