Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,041-44,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 115 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050164
Mã NSX: AC1206FR-07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051157
Mã NSX: RT1206FRE0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050165
Mã NSX: AC1206FR-073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051158
Mã NSX: RT1206FRE0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050166
Mã NSX: AC1206FR-07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051159
Mã NSX: RT1206FRE0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050167
Mã NSX: RC1206FR-07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051160
Mã NSX: RT1206FRE07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050168
Mã NSX: RC1206FR-07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051161
Mã NSX: RT1206FRE07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050169
Mã NSX: RC1206FR-073M01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051162
Mã NSX: RT1206FRE0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050170
Mã NSX: RC1206FR-0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051163
Mã NSX: RT1206FRE0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050171
Mã NSX: RC1206FR-075M11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051164
Mã NSX: RT1206FRE0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050172
Mã NSX: RC1206FR-078M25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051165
Mã NSX: RT1206FRE0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050173
Mã NSX: RC1206FR-0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051166
Mã NSX: RT1206FRE07240KL

Số lượng / Giá