Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,081-44,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 84.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050184
Mã NSX: RC1206FR-0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051177
Mã NSX: RT1206FRE0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050185
Mã NSX: AC1206FR-072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051178
Mã NSX: RT1206FRE07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050186
Mã NSX: RC1206FR-076M65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051179
Mã NSX: RT1206FRE07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050187
Mã NSX: RC1206FR-07887KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051180
Mã NSX: RT1206FRE0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050188
Mã NSX: AC1206JR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051181
Mã NSX: RT1206FRE0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050189
Mã NSX: RC1206FR-07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051182
Mã NSX: RT1206FRE07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050190
Mã NSX: RC1206JR-071M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051183
Mã NSX: RT1206FRE07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050191
Mã NSX: AC1206JR-07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051184
Mã NSX: RT1206FRE07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050192
Mã NSX: AC1206FR-0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051185
Mã NSX: RT1206FRE0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050193
Mã NSX: RC1206FR-071M15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051186
Mã NSX: RT1206FRE0726K7L

Số lượng / Giá