Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,101-44,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.87 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050194
Mã NSX: RC1206FR-072M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051187
Mã NSX: RT1206FRE0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050195
Mã NSX: RC1206FR-07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051188
Mã NSX: RT1206FRE07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050196
Mã NSX: RC1206FR-073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051189
Mã NSX: RT1206FRE07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050197
Mã NSX: RC1206FR-07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051190
Mã NSX: RT1206FRE07274KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050198
Mã NSX: AC1206FR-07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051191
Mã NSX: RT1206FRE07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050199
Mã NSX: AC1206FR-07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051192
Mã NSX: RT1206FRE0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050200
Mã NSX: RC1206FR-073M83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051193
Mã NSX: RT1206FRE0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050201
Mã NSX: RC1206FR-079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051194
Mã NSX: RT1206FRE0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050202
Mã NSX: AC1206JR-07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051195
Mã NSX: RT1206FRE0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050203
Mã NSX: RC1206JR-071M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051196
Mã NSX: RT1206FRE07287KL

Số lượng / Giá