Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,161-44,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 30 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050224
Mã NSX: AC1206FR-0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051217
Mã NSX: RT1206FRE072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050225
Mã NSX: RC1206FR-07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051218
Mã NSX: RT1206FRE072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050226
Mã NSX: RC1206FR-07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051219
Mã NSX: RT1206FRE072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050227
Mã NSX: RC1206JR-073ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051220
Mã NSX: RT1206FRE072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050228
Mã NSX: RC1206FR-076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051221
Mã NSX: RT1206FRE072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050229
Mã NSX: AC1206FR-07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051222
Mã NSX: RT1206FRE07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050230
Mã NSX: AC1206JR-07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051223
Mã NSX: RT1206FRE07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050231
Mã NSX: AC1206FR-071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051224
Mã NSX: RT1206FRE07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050232
Mã NSX: RC1206FR-0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051225
Mã NSX: RT1206FRE07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050233
Mã NSX: RC1206FR-07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051226
Mã NSX: RT1206FRE07309KL

Số lượng / Giá