Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,241-44,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050264
Mã NSX: AC1206FR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051257
Mã NSX: RT1206FRE0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050265
Mã NSX: AC1206FR-071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051258
Mã NSX: RT1206FRE07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050266
Mã NSX: RC1206FR-071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051259
Mã NSX: RT1206FRE07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050267
Mã NSX: AC1206FR-0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051260
Mã NSX: RT1206FRE07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050268
Mã NSX: RC1206FR-07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051261
Mã NSX: RT1206FRE07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050269
Mã NSX: AC1206FR-0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051262
Mã NSX: RT1206FRE0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050270
Mã NSX: RC1206FR-07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051263
Mã NSX: RT1206FRE0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050271
Mã NSX: RC1206FR-0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051264
Mã NSX: RT1206FRE0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050272
Mã NSX: AC1206FR-073M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051265
Mã NSX: RT1206FRE0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050273
Mã NSX: AC1206FR-07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051266
Mã NSX: RT1206FRE07374KL

Số lượng / Giá