Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,261-44,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.8 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050274
Mã NSX: AC1206JR-071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051267
Mã NSX: RT1206FRE07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050275
Mã NSX: RC1206JR-071R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051268
Mã NSX: RT1206FRE0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050276
Mã NSX: RC1206JR-076R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051269
Mã NSX: RT1206FRE0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050277
Mã NSX: RC1206JR-071KP

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051270
Mã NSX: RT1206FRE07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050278
Mã NSX: RC1206JR-079R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051271
Mã NSX: RT1206FRE07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050279
Mã NSX: RC1206JR-073R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051272
Mã NSX: RT1206FRE0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050280
Mã NSX: AC1206JR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051273
Mã NSX: RT1206FRE0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050281
Mã NSX: RC1206FR-072R61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051274
Mã NSX: RT1206FRE07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050282
Mã NSX: RC1206FR-075R36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051275
Mã NSX: RT1206FRE07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050283
Mã NSX: RC1206FR-076R65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051276
Mã NSX: RT1206FRE07392RL

Số lượng / Giá