Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,281-44,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 8.45 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050284
Mã NSX: RC1206FR-078R45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051277
Mã NSX: RT1206FRE0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050285
Mã NSX: RT1206FRE07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051278
Mã NSX: RT1206FRE0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050286
Mã NSX: RC1206FR-075R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051279
Mã NSX: RT1206FRE0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050287
Mã NSX: RC1206FR-076R98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051280
Mã NSX: RT1206FRE0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050288
Mã NSX: RC1206FR-07100RP

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051281
Mã NSX: RT1206FRE073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050289
Mã NSX: RC1206FR-071R82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051282
Mã NSX: RT1206FRE073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050290
Mã NSX: RC1206FR-072R37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051283
Mã NSX: RT1206FRE073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050291
Mã NSX: RT1206FRE07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051284
Mã NSX: RT1206FRE073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050292
Mã NSX: RC1206FR-071R13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051285
Mã NSX: RT1206FRE073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050293
Mã NSX: RC1206FR-072R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051286
Mã NSX: RT1206FRE073K3L

Số lượng / Giá