Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,321-44,340 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 150 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050304
Mã NSX: RT1206DRD07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051297
Mã NSX: RT1206FRE07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050305
Mã NSX: RT1206DRD07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051298
Mã NSX: RT1206FRE0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050306
Mã NSX: PF1206FRF070R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051299
Mã NSX: RT1206FRE0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050307
Mã NSX: RT1206BRD07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051300
Mã NSX: RT1206FRE0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050308
Mã NSX: RT1206BRD07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051301
Mã NSX: RT1206FRE0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050309
Mã NSX: RT1206BRD07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051302
Mã NSX: RT1206FRE07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050310
Mã NSX: RT1206BRD0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051303
Mã NSX: RT1206FRE07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050311
Mã NSX: RT1206BRD073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051304
Mã NSX: RT1206FRE0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050312
Mã NSX: RT1206BRD07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051305
Mã NSX: RT1206FRE0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050313
Mã NSX: RT1206BRD07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051306
Mã NSX: RT1206FRE07430KL

Số lượng / Giá