Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,361-44,380 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 332 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050324
Mã NSX: PT1206FR-070R332L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051317
Mã NSX: RT1206FRE07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050325
Mã NSX: RL1206FR-7W0R68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051318
Mã NSX: RT1206FRE0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050326
Mã NSX: RL1206FR-070R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051319
Mã NSX: RT1206FRE07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050327
Mã NSX: RT1206BRD07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051320
Mã NSX: RT1206FRE07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050328
Mã NSX: RT1206BRD0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051321
Mã NSX: RT1206FRE0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 1206 ±1% 1W
Mã Tranzi: TZ-00050329
Mã NSX: PE1206FKM470R02Z

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051322
Mã NSX: RT1206FRE0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050330
Mã NSX: AC1206FR-07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051323
Mã NSX: RT1206FRE07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050331
Mã NSX: AC1206FR-0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051324
Mã NSX: RT1206FRE07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050332
Mã NSX: RC1206FR-0710RP

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051325
Mã NSX: RT1206FRE07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050333
Mã NSX: RT1206DRE07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051326
Mã NSX: RT1206FRE07475RL

Số lượng / Giá