Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,381-44,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 402 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050334
Mã NSX: RT1206DRE07402KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051327
Mã NSX: RT1206FRE0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050335
Mã NSX: RT1206BRD07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051328
Mã NSX: RT1206FRE0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050336
Mã NSX: RT1206BRD07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051329
Mã NSX: RT1206FRE0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050337
Mã NSX: RT1206BRD0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051330
Mã NSX: RT1206FRE0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050338
Mã NSX: RT1206BRD0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051331
Mã NSX: RT1206FRE07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050339
Mã NSX: RL1206FR-7W0R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051332
Mã NSX: RT1206FRE0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050340
Mã NSX: AT1206DRD07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051333
Mã NSX: RT1206FRE0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050341
Mã NSX: RC1206FR-073M65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051334
Mã NSX: RT1206FRE07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050342
Mã NSX: RC1206FR-071M02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051335
Mã NSX: RT1206FRE07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050343
Mã NSX: RC1206FR-0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051336
Mã NSX: RT1206FRE0749K9L

Số lượng / Giá