Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,461-44,480 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 100 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050374
Mã NSX: PE1206FRF7W0R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051367
Mã NSX: RT1206FRE07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050375
Mã NSX: PE1206FRM7W0R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051368
Mã NSX: RT1206FRE07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050376
Mã NSX: PE1206FRM7W0R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051369
Mã NSX: RT1206FRE0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050377
Mã NSX: PA1206FRF7W0R005L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051370
Mã NSX: RT1206FRE0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050378
Mã NSX: PA1206FRM070R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051371
Mã NSX: RT1206FRE0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5 mOhms 1206 ±1% 1W
Mã Tranzi: TZ-00050379
Mã NSX: PS0612FKF070R005L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051372
Mã NSX: RT1206FRE0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 mOhms 1206 ±1% 1W
Mã Tranzi: TZ-00050380
Mã NSX: PS0612FKL070R001L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051373
Mã NSX: RT1206FRE07576KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 500 µOhms 1206 ±1% 1W
Mã Tranzi: TZ-00050381
Mã NSX: PS0612FKP070U5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051374
Mã NSX: RT1206FRE07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050382
Mã NSX: AC1206FR-0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051375
Mã NSX: RT1206FRE0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050383
Mã NSX: AC1206FR-07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051376
Mã NSX: RT1206FRE0757R6L

Số lượng / Giá