Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,481-44,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050384
Mã NSX: AC1206FR-072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051377
Mã NSX: RT1206FRE07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050385
Mã NSX: AC1206FR-078R45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051378
Mã NSX: RT1206FRE07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050386
Mã NSX: SR1206JR-7W100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051379
Mã NSX: RT1206FRE0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050387
Mã NSX: SR1206JR-7W10RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051380
Mã NSX: RT1206FRE0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050388
Mã NSX: SR1206JR-7W200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051381
Mã NSX: RT1206FRE075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050389
Mã NSX: SR1206JR-7W22RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051382
Mã NSX: RT1206FRE075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050390
Mã NSX: SR1206JR-7W2KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051383
Mã NSX: RT1206FRE075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050391
Mã NSX: SR1206JR-7W2RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051384
Mã NSX: RT1206FRE075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050392
Mã NSX: SR1206JR-7W30RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051385
Mã NSX: RT1206FRE075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00050393
Mã NSX: SR1206JR-7W33RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051386
Mã NSX: RT1206FRE075K6L

Số lượng / Giá