Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,561-44,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 18 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050424
Mã NSX: AF1206JR-0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051417
Mã NSX: RT1206FRE0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050425
Mã NSX: AF1206JR-071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051418
Mã NSX: RT1206FRE0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050426
Mã NSX: AF1206JR-071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051419
Mã NSX: RT1206FRE076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050427
Mã NSX: AF1206JR-071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051420
Mã NSX: RT1206FRE076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050428
Mã NSX: AF1206JR-071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051421
Mã NSX: RT1206FRE076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050429
Mã NSX: AF1206JR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051422
Mã NSX: RT1206FRE076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050430
Mã NSX: AF1206JR-07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051423
Mã NSX: RT1206FRE076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050431
Mã NSX: AF1206JR-07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051424
Mã NSX: RT1206FRE076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050432
Mã NSX: AF1206JR-0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051425
Mã NSX: RT1206FRE076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050433
Mã NSX: AF1206JR-0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051426
Mã NSX: RT1206FRE076K8L

Số lượng / Giá