Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,601-44,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 30 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050444
Mã NSX: AF1206JR-0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051437
Mã NSX: RT1206FRE07787KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050445
Mã NSX: AF1206JR-07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051438
Mã NSX: RT1206FRE0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050446
Mã NSX: AF1206JR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051439
Mã NSX: RT1206FRE077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050447
Mã NSX: AF1206JR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051440
Mã NSX: RT1206FRE077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050448
Mã NSX: AF1206JR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051441
Mã NSX: RT1206FRE077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050449
Mã NSX: AF1206JR-0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051442
Mã NSX: RT1206FRE077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050450
Mã NSX: AF1206JR-07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051443
Mã NSX: RT1206FRE07806KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050451
Mã NSX: AF1206JR-0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051444
Mã NSX: RT1206FRE07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050452
Mã NSX: AF1206JR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051445
Mã NSX: RT1206FRE0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050453
Mã NSX: AF1206JR-073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051446
Mã NSX: RT1206FRE0780R6L

Số lượng / Giá