Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,641-44,660 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 820 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050464
Mã NSX: AF1206JR-07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051457
Mã NSX: RT1206FRE0784R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050465
Mã NSX: AF1206JR-0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051458
Mã NSX: RT1206FRE07866KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050466
Mã NSX: AF1206JR-0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051459
Mã NSX: RT1206FRE0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 0 Ohms 1206 Jumper 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050467
Mã NSX: AF1206JR-070RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051460
Mã NSX: RT1206FRE0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050468
Mã NSX: RT1206FRE07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051461
Mã NSX: RT1206FRE0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050469
Mã NSX: RT1206FRE07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051462
Mã NSX: RT1206FRE0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050470
Mã NSX: RT1206FRE0710R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051463
Mã NSX: RT1206FRE078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050471
Mã NSX: RT1206FRE0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051464
Mã NSX: RT1206FRE078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050472
Mã NSX: RT1206FRE0710R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051465
Mã NSX: RT1206FRE078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050473
Mã NSX: RT1206FRE07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051466
Mã NSX: RT1206FRE078K45L

Số lượng / Giá