Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,681-44,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 143 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050484
Mã NSX: RT1206FRE07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051477
Mã NSX: RT1206FRE07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050485
Mã NSX: RT1206FRE0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051478
Mã NSX: RT1206FRE0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050486
Mã NSX: RT1206FRE0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051479
Mã NSX: RT1206FRE0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050487
Mã NSX: RT1206FRE07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051480
Mã NSX: RT1206FRE07953KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050488
Mã NSX: RT1206FRE0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051481
Mã NSX: RT1206FRE07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050489
Mã NSX: RT1206FRE07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051482
Mã NSX: RT1206FRE0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050490
Mã NSX: RT1206FRE0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051483
Mã NSX: RT1206FRE0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050491
Mã NSX: RT1206FRE0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051484
Mã NSX: RT1206FRE0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050492
Mã NSX: RT1206FRE0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051485
Mã NSX: RT1206FRE0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050493
Mã NSX: RT1206FRE0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051486
Mã NSX: RT1206FRE079K09L

Số lượng / Giá