Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,701-44,720 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 196 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050494
Mã NSX: RT1206FRE07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051487
Mã NSX: RT1206FRE079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050495
Mã NSX: RT1206FRE0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051488
Mã NSX: RT1206FRE079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050496
Mã NSX: RT1206FRE0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051489
Mã NSX: RT1206FRE079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050497
Mã NSX: RT1206FRE07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051490
Mã NSX: RT1206FRE0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050498
Mã NSX: RT1206FRE07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051491
Mã NSX: RT1206FRE077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050499
Mã NSX: RT1206FRE07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051492
Mã NSX: RT1206FRE075KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051493
Mã NSX: RT1206FRE07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050500
Mã NSX: RT1206FRE07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051494
Mã NSX: AF1206FR-07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050501
Mã NSX: RT1206FRE0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051495
Mã NSX: AF1206FR-0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050502
Mã NSX: RT1206FRE07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051496
Mã NSX: AF1206FR-07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050503
Mã NSX: RT1206FRE07280RL

Số lượng / Giá