Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,761-44,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051517
Mã NSX: AF1206FR-071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050524
Mã NSX: RT1206FRE075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051518
Mã NSX: AF1206FR-071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050525
Mã NSX: RT1206FRE075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051519
Mã NSX: AF1206FR-071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050526
Mã NSX: RT1206FRE075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051520
Mã NSX: AF1206FR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050527
Mã NSX: RT1206FRE07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051521
Mã NSX: AF1206FR-07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050528
Mã NSX: RT1206FRE07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051522
Mã NSX: AF1206FR-07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050529
Mã NSX: RT1206FRE07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051523
Mã NSX: AF1206FR-0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050530
Mã NSX: RT1206FRE07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051524
Mã NSX: AF1206FR-0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050531
Mã NSX: RT1206FRE076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051525
Mã NSX: AF1206FR-07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050532
Mã NSX: RT1206FRE07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051526
Mã NSX: AF1206FR-0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050533
Mã NSX: RT1206FRE07732KL

Số lượng / Giá