Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,781-44,800 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 22 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051527
Mã NSX: AF1206FR-0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050534
Mã NSX: RT1206FRE07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051528
Mã NSX: AF1206FR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050535
Mã NSX: RT1206FRE0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051529
Mã NSX: AF1206FR-07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050536
Mã NSX: RT1206FRE07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051530
Mã NSX: AF1206FR-0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050537
Mã NSX: RT1206FRE07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051531
Mã NSX: AF1206FR-0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050538
Mã NSX: RT1206FRE07887KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051532
Mã NSX: AF1206FR-07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050539
Mã NSX: RT1206FRE07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051533
Mã NSX: AF1206FR-07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050540
Mã NSX: RT1206FRE07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051534
Mã NSX: AF1206FR-0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050541
Mã NSX: RT1206FRE07976KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051535
Mã NSX: AF1206FR-072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050542
Mã NSX: RT1206FRE07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051536
Mã NSX: AF1206FR-072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050543
Mã NSX: RT1206FRE079K76L

Số lượng / Giá