Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,801-44,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.49 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051537
Mã NSX: AF1206FR-072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050544
Mã NSX: RT1206FRD07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051538
Mã NSX: AF1206FR-072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050545
Mã NSX: RT1206FRD07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051539
Mã NSX: AF1206FR-072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050546
Mã NSX: RT1206FRD07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051540
Mã NSX: AF1206FR-072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050547
Mã NSX: RT1206FRD07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051541
Mã NSX: AF1206FR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050548
Mã NSX: RT1206FRD07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051542
Mã NSX: AF1206FR-07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050549
Mã NSX: RT1206FRD07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051543
Mã NSX: AF1206FR-0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050550
Mã NSX: RT1206FRD0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051544
Mã NSX: AF1206FR-0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050551
Mã NSX: RT1206FRD0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051545
Mã NSX: AF1206FR-07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050552
Mã NSX: RT1206FRD0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051546
Mã NSX: AF1206FR-07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050553
Mã NSX: RT1206FRD0710R2L

Số lượng / Giá