Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,861-44,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 47 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051567
Mã NSX: AF1206FR-0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050574
Mã NSX: RT1206FRD0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051568
Mã NSX: AF1206FR-07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050575
Mã NSX: RT1206FRD0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051569
Mã NSX: AF1206FR-0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050576
Mã NSX: RT1206FRD0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051570
Mã NSX: AF1206FR-074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050577
Mã NSX: RT1206FRD0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051571
Mã NSX: AF1206FR-074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050578
Mã NSX: RT1206FRD0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051572
Mã NSX: AF1206FR-07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050579
Mã NSX: RT1206FRD0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051573
Mã NSX: AF1206FR-07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050580
Mã NSX: RT1206FRD07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051574
Mã NSX: AF1206FR-0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050581
Mã NSX: RT1206FRD07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051575
Mã NSX: AF1206FR-0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050582
Mã NSX: RT1206FRD07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051576
Mã NSX: AF1206FR-07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050583
Mã NSX: RT1206FRD07137KL

Số lượng / Giá