Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 44,941-44,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 16.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050614
Mã NSX: RT1206FRD0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051607
Mã NSX: RT1206FRD07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050615
Mã NSX: RT1206FRD0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051608
Mã NSX: RT1206FRD0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050616
Mã NSX: RT1206FRD0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051609
Mã NSX: RT1206FRD0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050617
Mã NSX: RT1206FRD0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051610
Mã NSX: RT1206FRD07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050618
Mã NSX: RT1206FRD0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051611
Mã NSX: RT1206FRD07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050619
Mã NSX: RT1206FRD0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051612
Mã NSX: RT1206FRD07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050620
Mã NSX: RT1206FRD0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051613
Mã NSX: RT1206FRD0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050621
Mã NSX: RT1206FRD07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051614
Mã NSX: RT1206FRD07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050622
Mã NSX: RT1206FRD07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051615
Mã NSX: RT1206FRD07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050623
Mã NSX: RT1206FRD07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051616
Mã NSX: RT1206FRD07158KL

Số lượng / Giá