Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,061-45,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 215 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050674
Mã NSX: RT1206FRD07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051667
Mã NSX: RT1206FRD0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050675
Mã NSX: RT1206FRD07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051668
Mã NSX: RT1206FRD07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050676
Mã NSX: RT1206FRD0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051669
Mã NSX: RT1206FRD07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050677
Mã NSX: RT1206FRD0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051670
Mã NSX: RT1206FRD0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050678
Mã NSX: RT1206FRD0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051671
Mã NSX: RT1206FRD0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050679
Mã NSX: RT1206FRD0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051672
Mã NSX: RT1206FRD0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050680
Mã NSX: RT1206FRD07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051673
Mã NSX: RT1206FRD07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050681
Mã NSX: RT1206FRD07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051674
Mã NSX: RT1206FRD0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050682
Mã NSX: RT1206FRD07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051675
Mã NSX: RT1206FRD0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050683
Mã NSX: RT1206FRD07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051676
Mã NSX: RT1206FRD07357RL

Số lượng / Giá