Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,081-45,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 22.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050684
Mã NSX: RT1206FRD0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051677
Mã NSX: RT1206FRD0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050685
Mã NSX: RT1206FRD0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051678
Mã NSX: RT1206FRD0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050686
Mã NSX: RT1206FRD0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051679
Mã NSX: RT1206FRD07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050687
Mã NSX: RT1206FRD07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051680
Mã NSX: RT1206FRD07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050688
Mã NSX: RT1206FRD07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051681
Mã NSX: RT1206FRD07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050689
Mã NSX: RT1206FRD07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051682
Mã NSX: RT1206FRD0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050690
Mã NSX: RT1206FRD07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051683
Mã NSX: RT1206FRD0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050691
Mã NSX: RT1206FRD0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051684
Mã NSX: RT1206FRD0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050692
Mã NSX: RT1206FRD0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051685
Mã NSX: RT1206FRD073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050693
Mã NSX: RT1206FRD0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051686
Mã NSX: RT1206FRD073K32L

Số lượng / Giá