Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,101-45,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 23.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050694
Mã NSX: RT1206FRD0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051687
Mã NSX: RT1206FRD073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050695
Mã NSX: RT1206FRD07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051688
Mã NSX: RT1206FRD073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050696
Mã NSX: RT1206FRD07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051689
Mã NSX: RT1206FRD073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050697
Mã NSX: RT1206FRD07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051690
Mã NSX: RT1206FRD0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050698
Mã NSX: RT1206FRD0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051691
Mã NSX: RT1206FRD07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050699
Mã NSX: RT1206FRD0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051692
Mã NSX: RT1206FRD0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050700
Mã NSX: RT1206FRD0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051693
Mã NSX: RT1206FRD07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050701
Mã NSX: RT1206FRD0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051694
Mã NSX: RT1206FRD07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050702
Mã NSX: RT1206FRD07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051695
Mã NSX: RT1206FRD07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050703
Mã NSX: RT1206FRD07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051696
Mã NSX: RT1206FRD0747K5L

Số lượng / Giá