Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,121-45,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 261 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050704
Mã NSX: RT1206FRD07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051697
Mã NSX: RT1206FRD0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050705
Mã NSX: RT1206FRD07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051698
Mã NSX: RT1206FRD0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050706
Mã NSX: RT1206FRD07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051699
Mã NSX: RT1206FRD07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050707
Mã NSX: RT1206FRD07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051700
Mã NSX: RT1206FRD07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050708
Mã NSX: RT1206FRD0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051701
Mã NSX: RT1206FRD0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050709
Mã NSX: RT1206FRD0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051702
Mã NSX: RT1206FRD074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050710
Mã NSX: RT1206FRD0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051703
Mã NSX: RT1206FRD074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050711
Mã NSX: RT1206FRD0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051704
Mã NSX: RT1206FRD074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050712
Mã NSX: RT1206FRD07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051705
Mã NSX: RT1206FRD074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050713
Mã NSX: RT1206FRD07274KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051706
Mã NSX: RT1206FRD07510KL

Số lượng / Giá