Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,501-4,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 16.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006312
Mã NSX: RT0402FRD0716K9L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 16 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006313
Mã NSX: RT0402FRD0716KL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 18.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006314
Mã NSX: RT0402FRD0718K2L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 18 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006315
Mã NSX: RT0402FRD0718KL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 19.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006316
Mã NSX: RT0402FRD0719K6L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 1.07 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006317
Mã NSX: RT0402FRD071K07L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 1.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006318
Mã NSX: RT0402FRD071K1L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 1.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006319
Mã NSX: RT0402FRD071K6L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 1.78 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006320
Mã NSX: RT0402FRD071K78L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 1.91 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006321
Mã NSX: RT0402FRD071K91L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006322
Mã NSX: RT0402FRD071KL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 200 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006323
Mã NSX: RT0402FRD07200RL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 20 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006324
Mã NSX: RT0402FRD0720KL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 215 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006325
Mã NSX: RT0402FRD07215RL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 21.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006326
Mã NSX: RT0402FRD0721K5L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 220 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006327
Mã NSX: RT0402FRD07220RL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 22.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006328
Mã NSX: RT0402FRD0722K1L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 22 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006329
Mã NSX: RT0402FRD0722KL

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 24.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006330
Mã NSX: RT0402FRD0724K9L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414

Điện trở dán 25.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006331
Mã NSX: RT0402FRD0725K5L

Số lượng / Giá
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414
1 + 420
100 + 418
1,000 + 416
5,000 + 415
10,000 + 414