Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,181-45,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051727
Mã NSX: RT1206FRD076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050734
Mã NSX: RT1206FRD072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051728
Mã NSX: RT1206FRD07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050735
Mã NSX: RT1206FRD072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051729
Mã NSX: RT1206FRD0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050736
Mã NSX: RT1206FRD072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051730
Mã NSX: RT1206FRD07787KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050737
Mã NSX: RT1206FRD072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051731
Mã NSX: RT1206FRD07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.71 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050738
Mã NSX: RT1206FRD072K71L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051732
Mã NSX: RT1206FRD07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050739
Mã NSX: RT1206FRD072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051733
Mã NSX: RT1206FRD0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050740
Mã NSX: RT1206FRD072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051734
Mã NSX: RT1206FRD0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050741
Mã NSX: RT1206FRD072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051735
Mã NSX: RT1206FRD0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050742
Mã NSX: RT1206FRD072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051736
Mã NSX: RT1206FRD0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050743
Mã NSX: RT1206FRD07301RL

Số lượng / Giá