Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,221-45,240 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051747
Mã NSX: AF1206FR-071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050754
Mã NSX: RT1206FRD0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051748
Mã NSX: AF1206FR-072ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050755
Mã NSX: RT1206FRD0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051749
Mã NSX: AF1206FR-074M99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050756
Mã NSX: RT1206FRD07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051750
Mã NSX: AF1206FR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050757
Mã NSX: RT1206FRD07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051751
Mã NSX: AF1206FR-075M11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050758
Mã NSX: RT1206FRD0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051752
Mã NSX: AF1206FR-075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050759
Mã NSX: RT1206FRD07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.11 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051753
Mã NSX: RT1206FRE071M11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050760
Mã NSX: RT1206FRD07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051754
Mã NSX: RT1206FRE071M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050761
Mã NSX: RT1206FRD07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051755
Mã NSX: RT1206FRE071M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050762
Mã NSX: RT1206FRD0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051756
Mã NSX: RT1206FRE071M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050763
Mã NSX: RT1206FRD0734RL

Số lượng / Giá