Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,261-45,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 36 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050772
Mã NSX: RT1206FRD0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051769
Mã NSX: AA1206FR-07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051770
Mã NSX: AA1206FR-07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051771
Mã NSX: AA1206FR-07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050773
Mã NSX: RT1206FRD07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051772
Mã NSX: AA1206FR-0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051773
Mã NSX: AA1206FR-0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050774
Mã NSX: RT1206FRD0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051774
Mã NSX: AA1206FR-0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051775
Mã NSX: AA1206FR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050775
Mã NSX: RT1206FRD0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051776
Mã NSX: AA1206FR-0710ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051777
Mã NSX: AA1206FR-0710R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050776
Mã NSX: RT1206FRD07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051778
Mã NSX: AA1206FR-0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051779
Mã NSX: AA1206FR-0710R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051780
Mã NSX: AA1206FR-07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050777
Mã NSX: RT1206FRD07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051781
Mã NSX: AA1206FR-07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051782
Mã NSX: AA1206FR-07113KL

Số lượng / Giá