Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,281-45,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 38.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050778
Mã NSX: RT1206FRD0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051783
Mã NSX: AA1206FR-07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051784
Mã NSX: AA1206FR-07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050779
Mã NSX: RT1206FRD0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051785
Mã NSX: AA1206FR-07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051786
Mã NSX: AA1206FR-07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050780
Mã NSX: RT1206FRD07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051787
Mã NSX: AA1206FR-07118RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051788
Mã NSX: AA1206FR-0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050781
Mã NSX: RT1206FRD07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051789
Mã NSX: AA1206FR-0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051790
Mã NSX: AA1206FR-0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050782
Mã NSX: RT1206FRD0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051791
Mã NSX: AA1206FR-0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051792
Mã NSX: AA1206FR-0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050783
Mã NSX: RT1206FRD073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051793
Mã NSX: AA1206FR-0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051794
Mã NSX: AA1206FR-0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050784
Mã NSX: RT1206FRD073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051795
Mã NSX: AA1206FR-0711RL

Số lượng / Giá