Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,301-45,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 120 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051796
Mã NSX: AA1206FR-07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050785
Mã NSX: RT1206FRD073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051797
Mã NSX: AA1206FR-07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051798
Mã NSX: AA1206FR-07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050786
Mã NSX: RT1206FRD073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051799
Mã NSX: AA1206FR-07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051800
Mã NSX: AA1206FR-07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050787
Mã NSX: RT1206FRD073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051801
Mã NSX: AA1206FR-07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051802
Mã NSX: AA1206FR-07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050788
Mã NSX: RT1206FRD073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051803
Mã NSX: AA1206FR-07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051804
Mã NSX: AA1206FR-0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050789
Mã NSX: RT1206FRD073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051805
Mã NSX: AA1206FR-0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051806
Mã NSX: AA1206FR-0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050790
Mã NSX: RT1206FRD073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051807
Mã NSX: AA1206FR-0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051808
Mã NSX: AA1206FR-0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050791
Mã NSX: RT1206FRD073K74L

Số lượng / Giá