Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,401-45,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 174 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051864
Mã NSX: AA1206FR-07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051865
Mã NSX: AA1206FR-07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050817
Mã NSX: RT1206FRD0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051866
Mã NSX: AA1206FR-07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051867
Mã NSX: AA1206FR-07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050818
Mã NSX: RT1206FRD0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051868
Mã NSX: AA1206FR-0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051869
Mã NSX: AA1206FR-0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051870
Mã NSX: AA1206FR-0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050819
Mã NSX: RT1206FRD07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051871
Mã NSX: AA1206FR-0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051872
Mã NSX: AA1206FR-07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050820
Mã NSX: RT1206FRD07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051873
Mã NSX: AA1206FR-07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051874
Mã NSX: AA1206FR-07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050821
Mã NSX: RT1206FRD0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051875
Mã NSX: AA1206FR-07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051876
Mã NSX: AA1206FR-07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050822
Mã NSX: RT1206FRD0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051877
Mã NSX: AA1206FR-07187RL

Số lượng / Giá