Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,421-45,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 18.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051878
Mã NSX: AA1206FR-0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050823
Mã NSX: RT1206FRD07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051879
Mã NSX: AA1206FR-0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051880
Mã NSX: AA1206FR-0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051881
Mã NSX: AA1206FR-0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050824
Mã NSX: RT1206FRD0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051882
Mã NSX: AA1206FR-0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051883
Mã NSX: AA1206FR-0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 481 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050825
Mã NSX: RT1206FRD07481RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051884
Mã NSX: AA1206FR-07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051885
Mã NSX: AA1206FR-07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050826
Mã NSX: RT1206FRD07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051886
Mã NSX: AA1206FR-07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051887
Mã NSX: AA1206FR-07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050827
Mã NSX: RT1206FRD0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051888
Mã NSX: AA1206FR-0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051889
Mã NSX: AA1206FR-0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050828
Mã NSX: RT1206FRD0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051890
Mã NSX: AA1206FR-0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051891
Mã NSX: AA1206FR-0719R6L

Số lượng / Giá