Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,441-45,460 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 499 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050829
Mã NSX: RT1206FRD07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051892
Mã NSX: AA1206FR-071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051893
Mã NSX: AA1206FR-071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050830
Mã NSX: RT1206FRD0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051894
Mã NSX: AA1206FR-071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051895
Mã NSX: AA1206FR-071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050831
Mã NSX: RT1206FRD074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051896
Mã NSX: AA1206FR-071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051897
Mã NSX: AA1206FR-071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050832
Mã NSX: RT1206FRD074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051898
Mã NSX: AA1206FR-071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051899
Mã NSX: AA1206FR-071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050833
Mã NSX: RT1206FRD074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051900
Mã NSX: AA1206FR-071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051901
Mã NSX: AA1206FR-071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050834
Mã NSX: RT1206FRD074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051902
Mã NSX: AA1206FR-071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051903
Mã NSX: AA1206FR-071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050835
Mã NSX: RT1206FRD074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051904
Mã NSX: AA1206FR-071K37L

Số lượng / Giá