Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,461-45,480 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051905
Mã NSX: AA1206FR-071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.48 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050836
Mã NSX: RT1206FRD074K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051906
Mã NSX: AA1206FR-071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051907
Mã NSX: AA1206FR-071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051908
Mã NSX: AA1206FR-071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050837
Mã NSX: RT1206FRD074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051909
Mã NSX: AA1206FR-071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051910
Mã NSX: AA1206FR-071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050838
Mã NSX: RT1206FRD074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051911
Mã NSX: AA1206FR-071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051912
Mã NSX: AA1206FR-071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050839
Mã NSX: RT1206FRD074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051913
Mã NSX: AA1206FR-071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051914
Mã NSX: AA1206FR-071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050840
Mã NSX: RT1206FRD0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051915
Mã NSX: AA1206FR-071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051916
Mã NSX: AA1206FR-071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050841
Mã NSX: RT1206FRD07523KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051917
Mã NSX: AA1206FR-071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051918
Mã NSX: AA1206FR-071K82L

Số lượng / Giá