Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 45,481-45,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 523 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050842
Mã NSX: RT1206FRD07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051919
Mã NSX: AA1206FR-071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051920
Mã NSX: AA1206FR-071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050843
Mã NSX: RT1206FRD0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051921
Mã NSX: AA1206FR-071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051922
Mã NSX: AA1206FR-071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050844
Mã NSX: RT1206FRD0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051923
Mã NSX: AA1206FR-071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051924
Mã NSX: AA1206FR-071M02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050845
Mã NSX: RT1206FRD07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051925
Mã NSX: AA1206FR-071M05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051926
Mã NSX: AA1206FR-071M07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051927
Mã NSX: AA1206FR-071M13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050846
Mã NSX: RT1206FRD07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051928
Mã NSX: AA1206FR-071M15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051929
Mã NSX: AA1206FR-071M18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050847
Mã NSX: RT1206FRD0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051930
Mã NSX: AA1206FR-071M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00051931
Mã NSX: AA1206FR-071M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00050848
Mã NSX: RT1206FRD0753R6L

Số lượng / Giá